دستگاه گاندریل 4 اسپیندل

این دستگاه با بهره گیری از زبان NC  برای سوراخکاری های عمیق طی مسیر استفاده می شود از قادر است دای های از قطر سوراخ 1.5 تا 5.5 میلیمتر را سوراخکاری کند. این دستگاه از 4 اسپیندل بهره می برد که می ...
آموزش 1638 0
1398 دی 22