یکی از اصول رقابت در بازار، افزایش کیفیت محصولات تولید هر واحد صنعتی است. کلیه ی دای ها و رولر های تولیدی این شرکت در انتها با استفاده از مدرن ترین دستگاه های عیب یاب و ترک یاب UT و MT جهت حصول اطمینان از کیفیت عاری بودن از هر گونه عیوب مکانیکی و متالوژیکی آن ها پیش از ارسال به بازار توسط متخصصان کنترل کیفیت این مجموعه می گردند.