شرکت به منظور ارائه خدمات پس ازفروش به خریداران و حمایت از ایشان، با کمک کارشناسان متعهد و زبده خود پس از بررسی مشکلات بوجود آمده، آماده ارائه سرویس ها و تعمیرات مشمول گارانتی در تعمیرگاه مرکزی شرکت می باشد. شایان ذکر است که کلیه تعمیرات و سرویس های ارائه شده از سوی این شرکت با انجام تست های قبل از تحویل محصول به مشتریان تحویل می گردد.