بخش فروش شرکت همواره سعی در برقرار کردن ارتباطی مستحکم با مشتریان خود دارد. ما معتقدیم که صداقت اولین رکن هر ارتباط سازنده ای است . این بخش علاوه بر دریافت سفارشات، شناسایی و درک نیازهای مشتریان سعی در ارائه بهترین راه کارها برای مشتریان نموده است. این بخش از سه قسمت فروش پروژه ای، همکاری و فروشگاهی تشکیل گردیده است. درقسمت فروش پروژه ای و همکاری با کمک بخش بازاریابی،شرکت مبادرت به فروش محصولات با توجه به ایجاد رابطه مستمر و درک خواستههای مشتریان کرده و در قسمت فروش فروشگاهی شرکت مبادرت به تاسیس چند فروشگاه در جهت عرضه مستقیم کالا به صورت نمایشگاهی به مشتریان نموده است.

 

شماره تماس واحد فروش : 989121939500+